top of page

בחירת תוכנית

 • כל אחד יכול

  379₪
  צעדים ראשונים בתקשור
   
  • ?כולם באמת יכולים לתקשר
  • אינטואיציה
  • המצפן הריגשי
  • סימנים מהיקום
  • ?מה הכי מעכב אותנו בתהליך התקשור
  • מדיטצייה מוקלטת להתרת הספק
bottom of page